Tag Archives: แหนมหมูดิบ

กินหมูดิบ แหนมหมูดิบ อันตรายเสียชีวิต โรคหูดับ

ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากโรคหูดับ ที่มีสาเหตุมาจากการกินหมูดิบ เหตุเกิดที่จังหวัดพะเยา ล่าสุดที่มีผู้เสียชีวิต ไปคือ นางสุทัช สุทจันทร์ อายุ 62 ปี ที่ได้เสียชีวิตจากการกินแหนมหมูดิบ และยังมีบุตรสาวของผู้เสียชีวิตคือ น.ส.วิชญาดา สีสัน อายุ 36 ปีที่เพิ่งจะเสียชีวิตไป

Continue reading กินหมูดิบ แหนมหมูดิบ อันตรายเสียชีวิต โรคหูดับ